Paketi i cijene

Naslovna

Pripremili smo nekoliko paketa za koje vjerujemo da će najviše odgovarati tvojim potrebama.

Primici

40 dana besplatno
23* kn / mj 3,05* EUR / mj

Obračun drugog dohotka za vlastite potrebe

Za korisnika koji sam za sebe obračunava poreze i doprinose iz ostvarenog bruto primitka

 • Neograničen broj primitaka
 • Neograničen broj obračuna
 • Neograničen broj JOPPD obrazaca
 • Kreiranje neograničenog broja ugovora
Registracija

* Plaćanje se vrši jednokratno za godinu dana korištenja aplikacije, a iznos naknade za paket Primici je 276,00 kn (36,63 EUR)


Ugovaram

40 dana besplatno
54* kn / mj 7,17* EUR / mj

Izrada ugovora za skupinu članova

Za korisnika koji kreira ugovore za skupinu do 6 članova
 • Kreiranje neograničenog broja ugovora za skupinu do 6 članova

U ovaj paket uključen je kompletan paket Primici za jednog člana:

 • Neograničen broj primitaka
 • Neograničen broj obračuna
 • Neograničen broj JOPPD obrazaca
 • Kreiranje neograničenog broja ugovora
Registracija

* Plaćanje se vrši jednokratno za godinu dana korištenja aplikacije, a iznos naknade za paket Ugovaram je 648,00 kn (86 EUR)


Premium

40 dana besplatno
16* kn / mj 2,12* EUR / mj

Obračun drugog dohotka i/ili izrada ugovora za više osoba

Za korisnika koji obračunava drugi dohodak i/ili kreira ugovore za minimalno 2 osobe
 • Neograničen broj primitaka za odabrani broj osoba
 • Neograničen broj obračuna za odabrani broj osoba
 • Neograničen broj JOPPD obrazaca za odabrani broj osoba
 • Kreiranje neograničenog broja ugovora za odabrani broj osoba
Registracija

* Mjesečna naknada od 16 kn odnosi se na obračun za jednu osobu

* Plaćanje se vrši jednokratno za godinu dana korištenja aplikacije, a iznos naknade za paket Premium izračunava se ovisno o broju osoba


* Obveznik nije u sustavu PDV-a. Navedene cijene su krajnje cijene koje će biti prikazane na računu.

* Prema fiksnom tečaju 1 EUR = 7,53450 HRK