Uvjeti korištenja

Naslovna

Izjava o autorskom pravu

Sadržaj na internet stranicama artax.com.hr (u daljnjem tekstu Aplikacija) zaštićen je autorskim pravima čiji je vlasnik Alya IPR - Obrt za programiranje (u daljnjem tekstu Vlasnik). Neovlašteno korištenje, kopiranje ili distribucija bilo kojeg dijela Aplikacije bez dozvole Vlasnika, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Odricanje odgovornosti

Aplikacija sadrži javno objavljene/dostupne podatke državnih institucija, te unesene podatke od strane registriranog/prijavljenog korisnika Aplikacije (u daljnjem tekstu Korisnik) isključivo u svrhu ulazno-izlaznih parametara obračuna drugog dohotka.

Vlasnik se odriče svake odgovornosti za štetu koja na bilo koji način može nastati uporabom ili zlouporabom Aplikacije (pogrešno definirane zadane vrijednosti u Aplikaciji, eventualna greška u Aplikaciji, pogrešan unos podatka ili krivo tumačenje sadržaja od strane Korisnika, pogrešne vrijednosti kreiranog sadržaja, neovlašten pristup i izmjena sadržaja od treće strane...).

Korisnik je dužan, prije dostave kreiranih obrazaca državnim institucijama, prekontrolirati njihov sadržaj.

Registracija korisnika

Registracijom u Aplikaciju, Korisnik dostavlja osobne podatke u svrhu identifikacije, čime daje svoju privolu za potrebe daljnje obrade dostavljenih podataka (obračuna drugog dohotka), te je u potpunosti odgovoran za njihovu točnost i istinitost. Kako registracijom, tako i svakom prijavom u Aplikaciju (sustav), Korisnik potvrđuje da je upoznat s ovim Uvjetima korištenja.

Korisnik je identificiran u Aplikaciji prema unesenim podacima (e-mail adresa i OIB) prilikom registracije, što ga čini jedinstvenim i čime ga Aplikacija razlikuje od drugih korisnika. Prilikom registracije, Korisnik mora unijeti svoju željenu lozinku kojom će se prijavljivati u Aplikaciju. Korisnička lozinka je kriptiran podatak čiju vrijednost zna isključivo Korisnik i dužaj je voditi brigu o njegovoj tajnosti.

Prikupljanje podataka

Korištenjem Aplikacije, Korisnik Vlasniku daje izričitu privolu da prikuplja, obrađuje i koristi sve podatke koje je Korisnik unio u Aplikaciju.

Vlasnik putem Aplikacije prikuplja Korisnikove osobne podatke kao što su ime i prezime, OIB, adresa, e-mail adresa, iznos i datum primitka drugog dohotka, te sve ostale podatke koje Korisnik dobrovoljno dostavlja Vlasniku putem Aplikacije na način da ih Korisnik unosi u odgovarajuća polja, a isljučivo u svrhu obrade podataka - obračuna drugog dohotka i kreiranja popratnog sadržaja.

Obrada podataka

Vlasnik je dužan prikupljene podatke Korisnika strogo čuvati u tajnosti i koristiti ih isključivo za potrebe obrade podataka putem Aplikacije.

Obradom podataka smatra se:

  • korištenje osobnih i ostalih podataka Korisnika u svrhu prikaza sadržaja u Aplikaciji
  • korištenje osobnih i ostalih podataka Korisnika u svrhu obračuna drugog dohotka kao ulazne vrijednosti obračuna
  • korištenje osobnih i ostalih podataka Korisnika u svrhu obračuna drugog dohotka kao izlazne vrijednosti obračuna (automatsko popunjavanje sadržaja obrazaca propisanih Zakonom)
  • korištenje e-mail adrese Korisnika u svrhu kontakta Korisnika vezanog za njegov korisnički račun u Aplikaciji (Zaboravljena lozinka, Ponovno postavljanje lozinke) ili u svrhu obavijesti vezanih za eventualne izmjene u Aplikaciji

Prikupljeni i obrađeni podaci Korisnika ni pod kojim uvjetima neće biti dostavljeni trećim stranama od strane Vlasnika, osim u slučaju zakonske obveze.

Brisanje podatka

Korisnik u svakom trenutku ima pravo u potpunosti izbrisati svoje osobne i sve ostale podatke koje je unio u Aplikaciju. Brisanjem podataka smatra se brisanjem korisničkog računa Korisnika, a Korisnik ga može izvršiti prijavom u Aplikaciju, u odjeljku Moj korisnički račun. Činom brisanja korisničkog računa, svi podaci Korisnika će biti nepovratno izbrisani, te će se Korisnik morati ponovno registrirati kako bi mogao koristiti Aplikaciju.

Korisničko iskustvo

Kako bi se Korisniku mogao pružiti što kvalitetniji sadržaj i funkcionalnost pri korištenju Aplikacije, Aplikacija koristi kolačiće. Kolačići predstavljaju skup podataka koje generira poslužitelj internet stranica i koje internet preglednik sprema na računalo Korisnika u obliku male tekstualne datoteke. Aplikacija koristi isključivo privremene kolačiće ili kolačiće sesije koji služe za identifikaciju i autorizaciju Korisnika, te se uklanjaju s računala Korisnika po zatvaranju internet preglednika.

U svrhu dobivanja nužne informacije o uspješnosti korištenja na tržištu, Aplikacija prati statističku posjećenost korištenjem usluge Google Analytics.

Vanjske poveznice

Aplikacija može sadržavati vanjske poveznice, odnosno može upućivati na podatke koje se nalaze na drugim poslužiteljima, koje kreiraju ili održavaju druge javne i privatne organizacije.

Izmjena uvjeta korištenja

Vlasnik zadržava pravo izmjene ovih uvjeta korištenja, a stupaju na snagu s datumom njihove objave na Stranici.